o Naszym DPS

informacje DPS mieści się w dworku otoczonym parkiem.
Miesięczny koszt utrzymania w 2017 r. wynosi 2925,10 zł.
Dom zatrudnia opiekunki, opiekunki-pielęgniarki, instruktorkę terapii zajęciowej, rehabilitantkę.
Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze świadczone są na wysokim poziomie. Nad zdrowiem mieszkańców czuwa lekarz rodzinny z Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Radziemicach.

W kaplicy Ks. Proboszcz (założyciel tego Domu) odprawia w środy, piątki, niedziele i święta msze św. dla mieszkańców DPS i pobliskich miejscowości.

Niewielka liczba mieszkańców, personel kierujący się w opiece nad chorymi chrześcijańskimi wartościami sprawia, iż w DPS panuje rodzinna atmosfera.

Ze względu na występujące w okolicy duże zainteresowanie społeczne umieszczeniem w DPS,
Ks. Proboszcz planuje rozbudowę domu by zyskać dodatkowych 25 miejsc, w pokojach jedno i dwuosobowych.

W dobudowanej części zaplanowane są też dwie sale rehabilitacyjne i duża stołówka.
Podjęliśmy starania o dofinansowanie rozbudowy ze środków unijnych.