Odwiedziny uczniów z Zespołu Szkół w Pałecznicy

Często nasz Dom odwiedzają uczniowie Zespołu Szkół w Pałecznicy z okolicznościowymi przedstawieniami. Dzieci są bardzo serdecznie przyjmowane przez mieszkańców.